Wie kunnen er terecht?

Medewerkers van patiëntenorganisaties

Je bent op zoek naar een freelancer die jullie organisatie helpt medische- en maatschappelijke informatie richting jullie achterban te verbeteren.

Je zoekt een trainer die medewerkers, ervaringsdeskundigen en leden meer vertelt over werken met een chronische aandoening.

Mensen met reuma

Op je werk gaat het steeds slechter en je worstelt met pijn, vermoeidheid of verminderde energie

Je piekert je suf hoe je op je werk duidelijk kunt maken wat er aan de hand is.

Je ervaart onbegrip op je werk en je bent op zoek naar iemand die je helpt hiermee om te gaan

(Zorg)Professionals

Je wilt graag weten wat jij kunt doen om mensen met een chronische aandoening gezond aan het werk te houden of weer te krijgen.

Je bent werkzaam als bedrijfsarts, verpleegkundige bij een arbodienst of reumaverpleegkundige

Wil je eerst meer over mij  en mijn achtergrond weten? Lees dan de pagina Wie is Annemiek

Wat doet Annemiek de Crom