Anemiek als freelance- en interim medewerker

(Freelance) medewerker voor revalidatiecentra

Medewerkers van revalidatiecentra hebben een belangrijke rol in het begeleiden van mensen richting maatschappelijke participatie. Werk is daar een belangrijk onderdeel van. Bij steeds meer revalidatiecentra is werk onderdeel van het behandelplan of hebben zelfs aparte arbeidsrevalidatie binnen hun centrum. 

Ik begeleid mensen met veel plezier bij vragen over hun werk. Bijvoorbeeld over:

  • een goede opbouw van hun werk in taken en uren
  • wat het werk qua belasting betekent
  • hoe zij hierover met hun leidinggevende en collega’s kunnen communiceren

Uiteraard is het belangrijk de werkgever bij dit proces te betrekken. Waar nodig kan ik ook de rol van casemanager vervullen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter (regie op verzuim).

Achtergrond

Mijn achtergrond als fysiotherapeut  en trainingsdeskundige in de revalidatie en mijn ervaring binnen diverse organisaties helpen mij bij dit werk. Vooral de vertaling van een revalidatietraject naar de werkvloer vind ik het meest interessant. Soms is dat puzzelen en daar houd ik van.

Nu gebruik ik die principes in de opbouw en aanpassing van werkzaamheden na uitval of om uitval te voorkomen.

Een voorbeeld: de begeleiding van een leerkracht uit het basisonderwijs met long covid klachten die ook een revalidatietraject volgt. Ik weet wat de fysiotherapeut en ergotherapeut doen in het revalidatietraject en daarop bouw ik voort wat de re-integratie betreft.

Ik werk graag met diverse zorgverleners samen om mensen aan het werk te houden of weer te krijgen.  Als werkcoach of re-integratiespecialist. 

Het geven van voorlichting en advies waar mensen mee te maken krijgen als zij uitvallen maakt onderdeel vanuit.  Evenals mijn trainingen ‘Handig communiceren op het werk’ of ‘Grip op je vermoeidheid’

Webinar C-support

Voor C-support gaf ik in december 2021 een webinar over vermoeidheid in combinatie met werk, in het kader van het project SterQ aan het werk: https://youtu.be/-VJYv5Vxu1Q

Kan ik jullie centrum helpen?

Neem gerust contact met mij op om te overleggen hoe ik jullie kan helpen. Bel naar 06 505 555 26 of stel je vraag hieronder.