Privacyverklaring

Je wilt natuurlijk graag weten wat er met je gegevens gebeurt als je contact met mij zoekt. Als je mij benadert via mijn site, mij een e-mail stuurt of op een andere manier contact met mij opneemt dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Ik bewaar en verwerk die gegevens.

Hoe ik dat doe, wat het doel is van het gebruik en voor welke gegevens ik nadrukkelijk om jouw toestemming moet vragen, lees je in onderstaande privacyverklaring.

1. Bescherming persoonsgegevens

De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Annemiek de Crom Voorlichting & Advies de plicht om haar klanten en zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Annemiek de Crom Voorlichting & Advies worden verwerkt
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen

2. Contactgegevens

De contactgegevens van Annemiek de Crom Voorlichting & Advies zijn:

Annemiek de Crom, Debussystraat 19, 3816 VN Amersfoort
info@annemiekdecrom.nl
Mob: 06 505 555 26 
KvK: 32134147

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Annemiek de Crom Voorlichting & Advies?

Annemiek de Crom Voorlichting & Advies verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • klant wordt of bent van Annemiek de Crom Voorlichting & Advies
 • een aankoop of bestelling doet
 • je inschrijft voor de nieuwsbrief
 • een zakelijke relatie bent van Annemiek de Crom Voorlichting & Advies
 • de website bezoekt
 • contact opneemt
 • gegevens zelf verstrekt

Als je particuliere klant bent, verzamelt Annemiek de Crom Voorlichting & Advies (mogelijk) jouw: naam, adres en telefoonnummer, je e-mailadres, IBAN-gegevens, geboortedatum en medische gegevens en gegevens die je vrijwillig verstrekt.

Als je zakelijke klant of zakelijke relatie bent, verzamelt Annemiek de Crom Voorlichting & Advies verzamelt (mogelijk) jouw: naam, e-mail, telefoonnummer en IBAN-gegevens.

4. Met welk doel gebruikt Annemiek de Crom Voorlichting & Advies je persoonsgegevens?

Deze gegevens stelt Annemiek de Crom Voorlichting & Advies in staat om:

 • de overeenkomst die klanten en zakelijke relaties met Annemiek de Crom Voorlichting & Advies sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen
 • de dienstverlening te kunnen leveren
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Annemiek de Crom Voorlichting & Advies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit betekent dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of -systemen waar geen mens aan te pas komt.

6. Jouw gegevens via annemiekdecrom.nl

Wanneer je

 • bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief,
 • een download hebt aangevraagd,
 • je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training

en in de toekomst geen e-mail van Annemiek de Crom Voorlichting & Advies wilt ontvangen, kun je je altijd heel makkelijk weer uitschrijven. Klik op de link onderaan de e-mail. Of neem contact op.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in een e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Autorespond. Meer informatie over het privacybeleid van Autorespond vind je hier.

Als je de website van Annemiek de Crom Voorlichting & Advies bezoekt, wordt jouw IP-adres op de server van mijn hostingbedrijf opgeslagen. Zonder IP-adres kan geen enkele website functioneren.

7. Hoe lang bewaart Annemiek de Crom Voorlichting & Advies je persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens bewaart Annemiek de Crom Voorlichting & Advies niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Annemiek de Crom Voorlichting & Advies hanteert een termijn van twee jaar na de laatste verleende dienst/aankoop/bestelling/factuur, waarna zij de gegevens vernietigt.

De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, houdt Annemiek de Crom Voorlichting & Advies zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn.

8. Met welke derde partijen deelt Annemiek de Crom Voorlichting & Advies je persoonsgegevens?

Annemiek de Crom Voorlichting & Advies verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Annemiek de Crom Voorlichting & Advies, tenzij: 

 • dat wettelijk verplicht is
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Annemiek de Crom Voorlichting & Advies met jou heeft gesloten
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld het ontvangen van haar nieuwsbrief of voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid)
 • het belangrijk is om bedrijfstaken goed uit te voeren, denk bijvoorbeeld aan haar boekhouder

9. Cookies

Annemiek de Crom Voorlichting & Advies en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen haar in staat om:

 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren
 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt
 • het productaanbod te verbeteren

Jij bepaalt zelf hoe je met cookies wilt omgaan. Je kan jouw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Sta je geen cookies toe dan kan het echter gebeuren dat je geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website.

Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Als jij de cookies gedeeltelijk wilt toestaan kun jij aangeven welke websites wel cookies mogen plaatsen. De meeste browsers bieden deze mogelijkheid.

Ook al heb je toestemming gegeven. Je kunt cookies altijd weer via je browser verwijderen. Meer informatie over cookies beheren en verwijderen vind je op de website van Your Online Choices.

Meer informatie vind je in de Cookieverklaring van Annemiek de Crom Voorlichting & Advies.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

 Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

 Recht op verwijdering. Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna Annemiek de Crom Voorlichting & Advies je gegevens niet meer zal verwerken.

Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Recht op correctie en verwijdering. De gegevens waarmee je staat ingeschreven in de nieuwsbrief kun je zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de link onderaan die nieuwsbrief.

Recht op dataportabiliteit (overdragen naar andere organisatie). Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@annemiekdecrom.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal Annemiek de Crom Voorlichting & Advies dat onderbouwen. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van Annemiek de Crom Voorlichting & Advies.

Als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met Annemiek de Crom Voorlichting & Advies. Annemiek de Crom Voorlichting & Advies probeert er samen met jou uit te komen. Je kunt ook direct een klacht indienen bij nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt je bezwaar maken tegen direct marketing/de nieuwsbrief door Annemiek de Crom Voorlichting & Advies? Ook daarvoor kun je contact met Annemiek de Crom Voorlichting & Advies opnemen.

Uiteraard zal Annemiek de Crom Voorlichting & Advies ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan

Om er zeker van te zijn dat je verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Annemiek de Crom Voorlichting & Advies een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan een paspoort, documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of anderszins onleesbaar.

11. Hoe beveiligt Annemiek de Crom Voorlichting & Advies persoonsgegevens

Annemiek de Crom Voorlichting & Advies verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt

 • voor het doel waarvoor ze zijn verkregen
 • en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze Privacyverklaring.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen personen inzien die werkzaam zijn voor Annemiek de Crom Voorlichting & Advies, tenzij anders is bepaald in deze Privacyverklaring. Al jouw persoonsgegevens worden door Annemiek de Crom Voorlichting & Advies beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • Het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Annemiek de Crom Voorlichting & Advies om in te loggen in het digitale systeem.
 • Een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Annemiek de Crom Voorlichting & Advies ten aanzien van alle aan Annemiek de Crom Voorlichting & Advies verstrekte persoonsgegevens.
 • Technische maatregelen door Annemiek de Crom Voorlichting & Advies overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Heb je een vermoeden van onvoldoende beveiliging of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met Annemiek de Crom, bij voorkeur onmiddellijk via 06 – 505 555 26 of stuur een e-mail of brief.

12. Afbakening

Annemiek de Crom Communicatie behoudt het recht het privacybeleid te wijzigen.

Deze verklaring is niet van toepassing op de door mevrouw Annemiek de Crom privé gehouden gegevens, dat wil zeggen gegevens die niet worden gebruikt bij de uitoefening van mijn beroep of bedrijf.

Download hier de privacyverklaring in pdf.