Nieuwe Arbowet nu definitief ingegaan

Vorig jaar, op 1 juli 2017, trad de nieuwe Arbowet in werking. Organisaties kregen een jaar de tijd deze in te voegen in hun werkwijze. Op 1 juli van dit jaar is de nieuwe Arbowet definitief van kracht. Hoe zit het ook weer met deze nieuwe Arbowet?

Twee woorden vatten de wet mooi samen: betere preventie. Reden voor deze aanpassing is dat de regering beroepsziekten en gezondheidsklachten die met het werk te maken hebben zoveel mogelijk wil voorkomen.  Hoe ziet de verbetering van de preventie eruit?

Open spreekuur

Iedereen heeft nu een directe toegang tot de bedrijfsarts. Dat wil zeggen dat je via een ‘open spreekuur’ (of arbeidsomstandigheden spreekuur) zaken met je bedrijfsarts kunt overleggen. Hiervoor hoef je niet eerst ziek thuis te zijn. Het is nu makkelijker om met je bedrijfsarts te overleggen hoe je uitval juist kunt voorkomen.

Second opinion

Ben je het niet eens met de conclusie of het voorstel van de bedrijfsarts dan heb je nu de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen. Elke bedrijfsarts moet hieraan meewerken, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn. Wat zwaarwegend is, staat niet nader omschreven. De wetgever gaat uit van wat gangbaar is binnen de beroepsgroep. Hoe de second opinion is geregeld bij jouw bedrijf, staat in het contract dat je werkgever met de arbodienst of zelfstandig werkende bedrijfsarts heeft afgesloten.

Bedrijfsarts

Naast de taken die nu al wettelijk geregeld zijn, denk aan verzuimbegeleiding en betrokkenheid bij het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), heeft de bedrijfsarts nu meer mogelijkheden om zijn preventieve- en adviserende taken uit te voeren. Zo moet een bedrijfsarts toegang krijgen tot elke werkplek en vrijelijk rond kunnen lopen. Hij is ook verplicht een herkenbare klachtenprocedure te hebben zodat een werkgever, werknemer of preventiemedewerker een klacht in kan dienen als dat nodig is. Daarnaast heeft de bedrijfsarts de taak om beroepsziekten te melden.

RI&E

In een RI&E staan de gezondheids- en veiligheidsrisico’s beschreven die werknemers binnen het bedrijf lopen. Ook staat beschreven welke oplossingen er voor deze risico’s binnen het bedrijf genomen zijn of nog worden genomen.

Rol preventiemedewerker

Heeft de organisatie waar je werkt meer dan 25 medewerkers in dienst dan moet er een speciale preventiemedewerker binnen het bedrijf actief zijn. Werk je bij een organisatie waar minder dan 25 medewerkers werken dan mag de directeur ook de taken van de  preventiemedewerker voor zijn rekening nemen. Als het goed is, heeft de preventiemedewerker voldoende deskundigheid, ervaring en tijd om deze taak goed uit te voeren. Je moet als werknemer makkelijk toegang hebben tot de preventiemedewerker.

Wat doet een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker heeft 3 wettelijke taken:

Het mede opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dit is een middel voor werkgevers om de gezondheid en de veiligheid binnen de organisatie te bevorderen. Elk bedrijf met medewerkers moet een RI&E hebben en zich daarover door een arbodeskundige laten adviseren. In de RI&E staan de risico’s en een plan van aanpak over de te nemen maatregelen door de werkgever om de risico’s aan te pakken.

  • Het adviseren en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om te komen tot een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren
  • Grotere betrokkenheid van medewerkers

Binnen de organisaties krijgen medewerkers meer invloed op het maken van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft nu instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

Basiscontract arbodienstverlening

Hoe al deze zaken binnen je organisatie zijn geregeld, is vastgelegd in een (basis)contract die je werkgever met een arbodienst of zelfstandig werkende bedrijfsarts moet afsluiten.

Toezicht en handhaving

Voor de naleving van deze wet heeft de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer mogelijkheden om werkgevers, arbodiensten en zelfstandig werkende bedrijfsartsen sancties op te leggen. De ene overtreding weegt zwaarder dan de andere. Zo is het hebben van een basiscontract een absolute voorwaarde. Bij het ontbreken daarvan krijgt de werkgever altijd een sanctie.

Het meest prettige voor alle betrokkenen is dat de Arbozaken gewoon goed geregeld zijn en je gezamenlijk werkt aan een gezond en prettig werkklimaat.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Deel dit artikel

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over Annemiek

Arbeid en gezondheid loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Ik ben gespecialiseerd in werken met reuma en andere chronische aandoeningen waar vermoeidheid een grote rol speelt. Slim omgaan met vermoeidheid speelt een belangrijke rol.

Via mijn blog geeft ik tips, informatie, schrijf ik columns en deel ik nieuws. Mijn drijfveer is om moeilijke zaken te vertalen naar duidelijk informatie. Dit laatste doe ik ook op verschillende congressen, symposia en andere bijeenkomsten. 

Kun je wat hulp gebruiken? Neem gerust contact op.

© 2008 – 2019 Annemiek de Crom | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Algemene Voorwaarden | Sitemap